Dejan Petrović Big Band

SRPSKI

Dejan Petrović rođen je 1985. godine u Užicu, u selu Dubokom, kao sin naslednik najpoznatijeg srpskog trubača, Miće Petrovića.

U muzičkoj manufakturi ove porodice, Dejan i njegov brat Darko su četvrta generacija trubača. Trubu je prvi zasvirao Dejanov pradeda Tanasije, a od njega se ova veština prenosila sa kolena na koleno. Tanasija je nasledio Danilo, a Danila sin Mićo, koji je prvi svetom proneo slavu ovog instrumenta.

Za njega se sa sigurnosću može reći da je bio čovek ispred svog vremena. Vizionar, ili umetnik koji je odlično znao da iskoristi taj Božji dar i koji je umeo dodirnuti dušu svakog čoveka jednostavnim zvukom trube. Kao takav, znao je kako da usmeri svoje sinove Dejana i Darka, koji su od malih nogu pokazivali interesovanje za muzikom.

Dejan je, već u svojoj šestoj godini, prvi put zasvirao na pozornici, a dane detinjstva je, umesto da se igra sa vršnjacima, provodio sa ocem i njegovim orkestrom, dublje zalazeći u tajne i lepote muzike, sve dok ih nije prepoznao u sebi.

Već kao dvanaestogodišnjak je imao svoj, mladi orkestar, ali kada posle četiri godine ostaje bez oca, na njegova pleća pada preveliki teret, koji nije bilo ni malo lako nositi… Ipak, nije se dao pokolebati. Čvrsto je gazio stopama svoga oca, sve dok nije morao produžiti dalje i sam izabrati svoj put. Sa puno truda i zalaganja, naravno uz pomoć i podršku brata Darka i ostalih članova benda, Dejan, jos kao mladi trubač, osvaja prestižne nagrade i srca slušalaca gde god bi se pojavio. Uspesi su se ređali, da bi konačno, 2006.godine, na takmičenju u Guči ponovio i nadmašio uspeh svog oca, osvojivši “Majstorsko pismo”, najprestižniju nagradu na ovom takmičenju. Tako je dvadesetogodišnjak iz Dubokog ušao u istoriju sabora kao najmlađi Majstor trube i umetnik sa potencijalom da na isti način osvoji čitav svet.

Oduvek je voleo da se “igra” sa muzikom. Da spaja nespojivo, izvodi neviđeno i ostvaruje nemoguće. Uvek u toku sa savremenim muzičkim trendovima, ali u isto vreme dosledan svom poreklu, tradiciji i muzici iz koje je nastao.

Ime Dejan Petrović je, skoro svugde u svetu, postalo sinonim za srpsku trdicionalnu muziku, često ukomponovanu sa modernim zvucima i prilagođenu uhu bilo kog slušaoca na planeti.

Ne nazivaju ga džaba Ambasador Srpske Trube!

Već 15 godina unazad, na svakom takmičenju trubačkih orkestara u zemlji, pa čak i u inostranstvu, u delu proglašenja pobednika, neizbezno je čuti: “Orkestar Dejana Petrovića”. To je najbolji dokaz kvaliteta, a ujedno i podsticaj da se uvek ide napred, želi, radi i ostvari više.

Orkestar Dejana Petrovića postoji od 1996.godine, a njegov osnivač i mentor bio je Mića Petrović, majstor trube i legenda srpskog trubaštva. Na čelu sa Dejanom Petrovićem, grupa golobradih dečaka, od svog prvog učešća na takmičenju, kreće sa osvajanjem nagrada i započinje dug put ka vrhu. Ostavljajući slušaoce uvek otvorenih usta u čudu i oduševljenju, svima su stavili do znanja da iza slike simpatičnih momaka stoji ogroman rad i predanost svom pozivu. Srca publike bila su osvojena.

Bilo je potrebno pet godina da orkestar stasa, napusti nadmetanja u konkurenciji mladih takmičara i uhvati se u koštac sa mnogo starijim i iskusnijim učesnicima. Ali, kvalitet uvek pobeđuje! Od 2001. godine, Orkestar Dejana Petrovića, jedinstven i neponovljiv, prepoznatljivog zvuka i imidža, stoji čvrsto utemeljen u samom vrhu srpske trubačke scene. Pošto su, tako reći, osvojili sve nagrade koje su mogli, Dejan sa svojim orkestrom, 2010. godine odlučuje da prekine sa takmičenjem na Saboru i tako ustupi mesto novim, mladim orkestrima, a on svoj put nastavlja dalje. Zato nije ni čudo što su mnoge poznate ličnosti iz sveta muzike i filma birale bas ovaj orkestar za svoje saradnike. Sva velika imena domaće muzičke scene, ali među najvažnijim Emir Kusturica, sa kojim sarađuju već 7 godina unazad. Učestvovali su u snimanju muzike za mnoštvo njegovih filmova, a ni jedan Kustendorf Festival ne može proći bez nastupa Dejana sa svojim orkestrom.

Najznačajnije nagrade – Sabor u Guči:

Najbolji orkestar – 1998./2000./2003./2010.

Drugi orkestar – 2005./2006.

Najizvornije muziciranje – 2002.

Zlatna truba – 2005./2009./2010.

Majstorsko pismo – 2006.

Druga truba – 2008.

Prva truba – 1999./2009.

Prva truba Međunarodnog takmičenja trubača – 2010.

Ako negde čujete melodije poznatih svetskih hitova, isprepletane motivima srpske izvorne muzike, a sve sjajno ukomponovano u jednu celinu, znaćete da je to Dejan Petrović Big Band. Prepoznatljivi zvuci truba, gitare i dobar “groove” su lična karta ovog benda.

U proleće 2006.godine Dejan Petrović, rešen da izađe iz kolotečine i napravi nešto drugačije, započinje rad sa svojim orkestrom, malo izmenjene koncepcije. Tačnije, prvobitnoj postavi duvačkih instrumenata priključuju se klavijatura, bubanj, perkusije i ženski vokal, kada nastaju prvi koraci Big Band-a i stvaranje potpuno novog sound-a. Debitantski nastup bio je već u jesen iste godine na “Etno Fest”-u, u Novom Sadu, gde je publika sa oduševljenjem i ovacijama ispratila svaku numeru. Sa radom se nastavilo, neki članovi su se izmenili, ali je ostao dobar zvuk i ono po čemu je ovaj bend prepoznatljiv.

2007. godine ekipi se priključuju gitara i muški vokal, a ubrzo za tim održava se i prvi “Kustendorf Festival”, gde je bend trebao nastupiti. Tek od tog nastupa i pojavljivanja u Drvengradu kreće pravi uspon Big Band-a.

Dejan Petrović Big Band sada u svojoj postavi ima još i bas gitaru, brojne nastupe iza sebe i sve potencijale da osvaja publiku širom sveta. Oni ne biraju strane i zanrove, ne brinu o muzičkim pravcima, jednostavno rade ono što vole i što najbolje znaju – prave dobru muziku i udovoljavaju svojoj publici.

2010. godine izašao je i prvi album Dejan Petrović Big Band-a, pod nazivom “Udahni Duboko”, sa 14 numera, od kojih su devet autorskih, a među njima najveći hit “Vrtlog”, koji je zavrteo celu zemlju. Tri su obrade srpskih tradicionalnih pesama, a preostale dve su obrada pesme “Kolo” grupe Van Gogh i muzika iz filma “Zavet”, Emira Kusturice.

Možda najveća potvrda celokupnog rada i kruna dosadašnje karijere je, nedavno održan, veliki solistički koncert u prepunoj dvorani Sava Centra. Atmosfera je bila nezapamćena, trazila se karta više, a oni koji su prisustvovali i dalje sa istim oduševljenjem prepričavaju taj događaj.

Nastupali su još i u Londonu, Torontu, Moskvi, Atini, Solunu, Milanu, Torinu, Trstu, Briselu, Pragu, Cirihu, Skoplju, Sofiji, Bukureštu, Ljubljani, Sarajevu i drugim svetskim gradovima. U dvoranama – veliki koncert u Sava Centru, u Beogradu, zatim u beogradskoj Areni i hali Milenijum u Vršcu. Na gradskim trgovima u Negotinu, Kraljevu, Banjaluci, Svilajncu, Paraćinu, a veoma uspešni koncerti su bili na festivalima Guča i Beer fest, u Srbiji.

Svaki od proteklih i budućih nastupa je, poseban i uvek novi, vrtlog dobrih vibracija i pozitivne energije koji izaziva neverovatne osećaje dok vas nosi na talasima očaravajućih zvuka trube.

Zato se i vi prepustite Vrtlogu…

ENGLISH

Dejan Petrovic, the son and successor of the most famous Serbian trumpet player Mica Petrovic, was born in 1985 in the village of Duboko, near Uzice. Dejan and his brother Darko belong to the fourth generation of trumpet players in their family of music manufacturers.

The first one to start playing the trumpet was Dejan’s great grandfather Tanasije and since then the skill has been passed down from father to son. Tanasije’s successor was Danilo and then his son Mica, who deserves credit for the world fame of this instrument.

It is certain that he was a man ahead of his time – a visionary or an artist who knew how to use the God’s gift and who could touch the soul of any man just by a simple sound of the trumpet. He gave good guidance to his sons Dejan and Darko, who showed interest for music from an early age.

At the age of six, Dejan played for the first time in front of an audience and, instead of spending his childhood playing with his friends; he spent time with his father and his orchestra, learning the secrets and the beauty of music until he recognized them within his very soul.

By the age of twelve he had already had his own, junior orchestra. Unfortunately, four years later he lost his father and, a great burden which was not easy to carry, fell upon him. Nevertheless, he did not surrender. Strong-minded, he followed his father’s footsteps to the point when he had to go further and choose his own path. With a lot of hard work and efforts put in, with the help and support of his brother. Darko and other members of the band, Dejan, a young trumpet player, won prestigious awards as well as hearts of the audience wherever he performed.Success followed success until finally he surpassed the achievements of his father at the competition in Guca in 2006, winning the “Master’s Letter”, the most prominent award at the competition.

And so the twenty-year-old from the village of Duboko went down in history as the youngest Master of the Trumpet and as an artist with a potential to win the world in the same manner. He always loved to “play” with music: to put together the disparate, to perform the unseen, to achieve the impossible; always following modern trends, but never losing touch with his origin, tradition and music that made him. The name Dejan Petrovic became a synonym for traditional Serbian music everywhere in the world, often combined with modern elements and adjusted for everybody’s ear. He is not called The Ambassador of the Serbian Trumpet for no reason! For fifteen years now, one could hear the name Dejan Petrovic Orchestra in the finals of every trumpet orchestra competition in the country, but also abroad. This is the best proof of the quality and a driving force to go further, to wish, to work and to achieve even more.

Dejan Petrovic Orchestra exists since 1996 and its founder and mentor Mica Petrovic, was a master trumpet player and a legend of the Serbian trumpet playing. A group of beardless boys, led by Dejan Petrovic, since their very first competition participation, have been winning one award after another and hasn’t stopped yet on their way to the top. Always leaving their audience open-mouthed in amazement and exhilaration, they let everyone know that, behind this image of cute little boys, lies tremendous work and dedication to their call. The hearts of the audience were captured. It took them five years to reach their maturity, to stop with the junior orchestra competitions and get to grips with much older and more experienced rivals.

As it happens, quality prevailed. Unique and matchless, of a distinguished sound and image, Dejan Petrovic Orchestra stands firmly on the top of the Serbian trumpet scene. Having won everything there was to win, in 2010 Dejan and his orchestra decided to stop competing at the Guca festival, to give space to new, young orchestras and to move on. It is no surprise that many influential people in the music and film industry have chosen this orchestra as their co-workers, Emir Kusturica being one of the most important one, who they have been working with for seven years now. They have made music for a number of his films and not a single Kustendorf festival took place without Dejan and his orchestra. The most significant awards – Guca festival: The best orchestra – 1998./2000./2003./2010. The second orchestra– 2005./2006. The most traditional music – 2002. Golden trumpet – 2005./2009./2010. Master’s letter – 2006. The second trumpet – 2008. The first trumpet – 1999./2009. The first trumpet of the International Trumpeter Competition – 2010. If you hear melodies of the world’s famous hits interwoven with motives of the Serbian national music, making a perfect whole, you will know that it is the work of Dejan Petrovic Big Band.

Distinct sounds of the trumpet, guitar and a great “groove” are this bend’s personal mark. In the spring of 2006, Dejan Petrovic, determined to try something different, started a project with his orchestra, which was now of a different concept. He added the keyboard, drums, percussions and a female voice to the original setup of the wind instruments. These were the first steps of Big Band in the creation of a completely new sound. They had their debut performance in the autumn of the same year at the Ethno fest in the city of Novi Sad, where the exhilarated audience greeted with ovation each of their number. They continued working, some members of the orchestra changed in the meantime, but the good sound everything that makes this band distinct remained. In 2007 a guitar and a male voice joined and soon after, the first Kustendorf festival took place, where the band was about to perform. Only after their appearance in Drvengrad the real progress of Big Band started.

Dejan Petrovic Big Band now has a bass guitar in its setup; they have done numerous performances and they have the potential to captivate the audience all over the world. They do not take sides or choose genres, they do not worry about the musical types, they simply do what they love and what they know best – they make good music and please their audience. Dejan Petrovic Big Band’s first album came out in 2010, with the title “Take a Deep Breath”, comprising 14 numbers, 9 of which are royalties. The greatest hit of the album is “The Whirl”, which has already swirled the world. There are three songs which are interpretations of Serbian traditional songs and two are the interpretation of the song “Kolo” originally played by a well-known domestic group Van Gogh and the music from the film “Promise Me This” by Emir Kusturica.

Perhaps the greatest recognition of their work, crowning their entire career, was the big solo concert held recently in Sava Centar Hall, where they played to a full house. The concert was sold out and the remarkable atmosphere of the event is still being talked about by the thrilled spectators. They performed in London, Toronto, Moscow, Athens, Thessaloniki, Milan, Torino, Trieste, Brussels, Prague, Zurich, Skopje, Sofia, Bucharest, Ljubljana, Sarajevo and other cities of the world. They performed in the big concert halls too –Sava Centar Hall in Belgrade, Belgrade Arena and Millennium Hall in Vrsac; at the city squares of Negotin, Kraljevo, Banjaluka, Svilajnac, Paracin and had two very successful performances at the festivals in Guca and Beer fest in Serbia. Each and every performance, past and future one, is unique and always fresh, a whirlpool of good vibrations and positive energy that awakes unimaginable emotions while you soar the enchanting sounds of the trumpet. Therefore, just give yourself over to the Whirl…


Nema komentara